Повідомлення

[15.06.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «ЗМЗ»'
[10.04.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік'
[06.04.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ "ЗМЗ" за 2019 рік'
[06.04.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[02.04.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 06.04.2020 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"'
[02.03.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 06.04.2020 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"'
[02.03.2020] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Повідомлення про проведення 06.04.2020 року річних загальних зборів акціонерів'
[23.04.2019] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік'
[17.04.2019] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[15.04.2019] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 17.04.2019 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"'
[12.03.2019] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про річні загальні збори акціонерів, які відбудуться 17.04.2019 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"'
[12.03.2019] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Повідомлення про проведення 17.04.2019 року річних загальних зборів акціонерів'
[19.11.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»'
[19.11.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»'
[02.10.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій '
[01.10.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»'
[13.08.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про позачергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 15.08.2018 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»'
[24.07.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)'
[23.07.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Інформація про позачергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 15.08.2018 року, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»'
[23.07.2018] ПРАТ «ЗМЗ» додає документ 'Повідомлення про проведення 15.08.2018 позачергових загальних зборів відповідно до частини п’ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець